"Plantas de Pucallpa" - Otto Placht, Dimas Paredes Armas, Kendrick Dreyfus, Clara Best
Vernisáž kolektivní výstavy umělců peruánské Amazonie / Vernissage of a collective art exhibition of artists from the Peruvian Amazon
pod záštitou peruánského velvyslance Néstora Popolizia / Under the auspicies of the Peruvian ambassador Néstor Popolizio 
13.7.2022

Otto Placht and Néstor Popolizio
Peruvian ambassador Néstor Popolizio
Otto Placht, Néstor Popolizo and Lucie Remešová
Band Novozonia
Julie Plachtová, Milan Kunc and Petr Vrána
Vladimír Eisenbruck
Néstor Popolizio with his wife Irma
Milan Kunc, Marina Kantor and Eugen Roden
painting on body with jagua
Clara Best
Clara Best