Takto Kurt Gebauer v naší galerii oslavil své 80.narozeniny.
Na klavír mu zahrála mu ředitelka galerie, klavíristka Marina Kantor a zazpívali jsme Ódu na radost.
Na afterparty zazněly brazilské rytmy v podání Gabriela Guerreira a Barbary.
Na prodej byla (a dosud je) také speciální limitovaná edice IPY od mikropivovar Kolčavka "KURT GEBAUER 80" v nákladu 80 kusů.

This is how Kurt Gebauer celebrated his 80th birthday in our gallery.
Director of the gallery, pianist Marina Kantor played the piano and we sang the Ode to Joy to him.
At the afterparty were played Brazilian rhythms performed by Gabriel Guerreira and Barbara.
For sale was (and still is) also a special limited edition IPA by microbrewery Kolčavka "KURT GEBAUER 80" in a load of 80 pieces.