Komentované prohlídky výstavy s bohatým doprovodným programem - autorským čtením Richarda Otce a Anežky Mann a koncerty loutnisty Přemysla Vacka a Dagmar Plamperové.
-
Artist talks of the exhibition with a rich accompanying program - author readings by Richard Otec and Anežka Mann and concerts by luthier Přemysl Vacek and Dagmar Plamperová.

22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
22. 6. 2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022
14.6.2022