Beseder Gallery

Termín akce: 02.04. - 15.04.2019

Dne 2.4.2019 v 19:00 proběhne vernisáž výstavy s názvem UR-LINIE. Výstava je tvořena obrazy a artefakty tří uměleckých páriů, Janem Mikem, Kubou Taušem a Petrem Boháčem, které pojí hledání neviditelných souvislostí a vědomí, že osamění nezpůsobuje absence jiných lidí, nýbrž ztráta smyslu. Název UR-LINIE znamená v překladu z němčiny prapůvodní čára nebo také originální obrys nebo dědická linie. Všechny významy odkazují k něčemu původnímu, co v dnešní době zůstalo skryto a co je nutné opětovně objevit. UR-LINIE jsou mocné korespondence, které viditelné spojují se skrytým, vyslovené se zamlčeným, reálné s mytologickým, současné s archaickým a dočasné s nekonečným.

Takové korespondence můžeme naleznout v obrazech Jana Mika, který se dlouhodobě zabývá malbou podzemních drah. V posledních dvou letech se zaměřil především na architekturu podzemek New Yorku a Berlínu. Navazuje tak na svou známou sérii obrazů inspirovanou pařížskými stanicemi. Vedle těchto industriálně abstraktních maleb tvoří překreslované koláže, v nichž se objevují artefakty související s berlínskou dráhou U-Bahn.

Sochař Kuba Tauš, absolvent ateliéru Sochařství na UMPRUMu se posledních pět let zabývá tvorbou světelných objektů a instalací. Principiálně jde o re-design lamp a lustrů z období 60., 70. a 80. let, z nichž se po zásahu stávají netušené skulptury. Kuba Tauš se k nalezeným světelným objektům chová jako zodpovědný chirurg i jako rabín Jehuda Löw tvořící monstrum Golema. Výsledkem jsou patvary zachovávající si prapůvodní esenci designu. Na výstavě se dále objeví sochy mýtických postav z oceli a dalších kovů, v nichž lze rozpoznat věci denní potřeby.

Petr Boháč je znám především v divadelním žánru, kde tvoří v mezinárodní skupině Spitfire Company, která zaznamenala úspěchy na tuzemské scéně i ve světě. Jeho výtvarná činnost je širší veřejnosti takřka neznámá. Na výstavě se představí obrazy ze série Příliš tenká linie, které jsou tvořeny technikou asambláží z fotografií, tekutého epoxidu, kříd a olejových barev. Ve svých výtvarných dílech hledá jako novodobý archeolog původní auru zachycenou na starých fotografiích a přikládá k ní mytologickou velikost moderních abstraktních pláten.