Beseder Gallery

Termín akce: 9.6.2022 - 19:00

Výstava "ŽIVELNÁ" akademické malířky Ivany Bachové 
9. - 28.6.2022

Vernisáž proběhne 9.6.2022 od 19:00 
Na klavír zahraje Jana Otáhalová, absolventka Ježkovy konzervatoře a studentka HAMU.

Kurátorka výstavy: Ivana Beranová

Ivana Bachová se zabývá zkoumáním vzájemného vztahu mezi přírodním prostředím a životem jako takovým. Každodenním a jí samotnou naplno prožívaným. Podstatným zdrojem zájmu a inspirací se jí stala voda. Voda se svou schopností ovlivňovat ráz krajiny a také jako zásadní živel spojený s životem. S pohybem. Protože tam, kde je pohyb, je také život. Její obrazy tohoto živlu - často v modrých a hnědých tónech - dále zdůrazňují sepětí vody-toku se zemí-krajinou.
Kromě precizního realistického zpracování obrazu autorku charakterizuje také velký zájem o přírodu samotnou a procesy, které se v ní odehrávají, její mysteria. Jak navenek, jako je například střídání ročních období nebo působení světla a jeho odrazů na zobrazovaný celek nebo působení světla na různých místech - v lesích, u řek a rybníků, specifická barevnost u moře nebo na horách. Také ji zajímají vnitřní procesy, které se na vodě a dalších zobrazovaných fenoménech projevují. Vytváření mlh a oparů nebo třeba obtékání vody kolem různých překážek ve specifickém prostředí. Z takových zkušeností si autorka odnáší pro ni cenné poznání o světě a jeho zákonitostech.
K dlouhodobě zpracovávanému tématu vody a k několika obrazům s širší tematikou lesa, jsou na současné výstavě v Beseder Gallery prezentovány nové a dosud nikdy nevystavené obrazy dalšího živlu – ohně. Ohně jako protikladu vody, jako symbolu nových začátků a iniciace. Jako symbolu inspirace, prodchnutí a aktivní vůle v kontrastu k jemné a vytrvalé síle vody.
Celkově je výstava přehlídkou její nejnovější i starší tvorby.

Autorka o sobě:

Obraz poskytuje jedinečnou možnost vyjádření, podává výpovědi o samotném autorovi i námětu, který zobrazuje a hraje významnou roli v mezilidské komunikaci a vzájemném sdílení. Barvy nahrazují slova a pomáhají nám pojmout, poznat a procítit ten neuchopitelný svět kolem nás i v nás. Když člověk navštíví nějakou oblast, neodnáší si pouze vizuální vzpomínku na to, co viděl, ale prožitek a specifičnost místa se do něj zapíše na několika dalších rovinách, přičemž ovlivní a prohloubí jeho vnímání. Naše těla i ostatní živé formy se tvoří ve vzájemné propojenosti se Zemí, a tudíž jsou podmíněny jejími zákonitostmi. Její procesy formují a ovlivňují naše bytí, stejně jako i my utváříme podobu přírody. Touha poznat a spatřit spletitost a celistvost těchto forem je základem puzení k tvorbě.
Delší dobu se kromě nového tématu ohně věnuji živlu vody. Zachycuji její nekonečné podoby a rozmanité proměny, její jemnost i sílu. Zkoumám zákonitosti vzniku utváření jejích proudů, které následně formují těla rostlin i živočichů a celý svět kolem nás.

Ivana Bachová
*14. 5. 1995 Havlíčkův Brod, žije a tvoří v Záhornici.

2010-2014 Střední umělecká škola Jihlava / Obor Grafický design
2014-2020 Akademie výtvarných umění
Ateliér Malba III prof. Michaela Rittsteina
Ateliér Malba IV prof. Martina Mainera
Ateliér Grafika I doc. Dalibora Smutného
Ateliér Malba III Josefa Bolfa

Výběr ze samostatných výstav:
2021 Zrcadlení, Kavárna, co hledá jméno, Praha
2021 S plynutím, Zelená brána, Pardubice
2021 K vodě, hotel Zámeček, Poděbrady
2021 Vlnění, Galerie ŠČigol, Praha
2021 Na vlně, Galerie Rubikon, Olomouc
2020 Příliv, Výstavní síň, Čáslav
2020 U Pramene, Divadlo Komedie, Praha
2020 In Flow, Idea Delivery Lab, Praha
2019 Na Hladině, Galerie FlexUp, Praha
2019 V kapce vody, Galerie na Miladě, Praha
2019 Po proudu, Art Café, Liberec
2019 Lesem i vodou, Komunitní centrum Háta, Ledeč nad Sázavou
2018 Krajina, JazyGo, Praha
2018 Tam a zpět, Galerie Thambos, Plzeň