Beseder Gallery

Termín akce: 9. - 28.6.2022

Výstava akademické malířky Ivany Bachové 
9. - 28.6.2022

Vernisáž proběhne 9.6.2022 od 19:00 

Ivana Bachová se zabývá zkoumáním vzájemného vztahu mezi přírodním  prostředím a zkušeností samotného života. Podstatným zdrojem jejího zájmu a inspirací se jí stala voda. Voda se svou schopností ovlivňovat ráz krajiny a také jako zásadní živel spojený s životem. S pohybem. Protože tam, kde je pohyb, je také život. Její obrazy - často v  modrých a hnědých tónech - dále zdůrazňují sepětí vody-toku se zemí-krajinou.

Tvorba Ivany Bachové je celkově zaměřena na ztvárňování přírody a jejích mystérií. Kromě bravurního realistického zpracování obrazu autorku charakterizuje také velký zájem o přírodu samotnou a procesy, které se v ní odehrávají. Jak navenek, jako je například střídání  ročních období nebo působení světla a jeho odrazů na zobrazovaný celek  nebo působení světla na různých místech - v lesích, u řek a rybníků, specifická barevnost u moře nebo na horách. Také ji ovšem zajímají  vnitřní procesy, které se na vodě a dalších zobrazovaných fenoménech projevují. Vytváření mlh a oparů nebo třeba obtékání vody kolem různých překážek ve specifickém prostředí. Z takových zkušeností si autorka odnáší pro ni cenné poznání o světě a jeho zákonitostech.

Kurátorka výstavy: Ivana Beranová