"Plantas de Pucallpa" - Otto Placht, Dimas Paredes Armas, Kendrick Dreyfus, Clara Best
Vernisáž kolektivní výstavy umělců peruánské Amazonie / Vernissage of a collective art exhibition of artists from the Peruvian Amazon
pod záštitou peruánského velvyslance Néstora Popolizia / Under the auspicies of the Peruvian ambassador Néstor Popolizio 
13.7.2022

Otto Placht a Néstor Popolizio
Peruánský velvyslanec Néstor Popolizio
Otto Placht, Néstor Popolizo a Lucie Remešová
Kapela Novozonia
Julie Plachtová, Milan Kunc a Petr Vrána
Vladimír Eisenbruck
Néstor Popolizio s manželkou Irmou
Milan Kunc, Marina Kantor a Eugen Roden
Malování na tělo jaguou
Clara Best
Clara Best